Հավելանյութ հակակոռոզիական K375Y001

10350 AMD

Հավելանյութ հակակոռոզիական դիրտի առաջացումն արգելակող ջեռուցման համակարգի Giacomini-K375Y001 (1 լիտ. շիշ)