Հավելանյութ հակակոռոզիական K375Y001
Հավելանյութ հակակոռոզիական դիրտի առաջացումն արգելակող ջեռուցման համակարգի Giacomini-K375Y001 (1 լիտ. շիշ)
10350 AMD